REGULMIN NR 1/2018
WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
„KAJAK-ARKA”
WIESŁAW & ANNA GRALEWICZ

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU

1. Opłata za wypożyczenie sprzętu i transport uiszczana jest przed spływem. Jeżeli nastąpi przekroczenie maksymalnego czasu spływu na daną trasę, naliczona będzie dodatkowa opłata. W przypadku wypożyczania kajaka na godziny opłata jest pobierana po spływie, po przekroczeniu godziny naliczamy opłatę za kolejną godzinę zgodnie z cennikiem.

2. Kajak mają posiadać ilość kamizelek asekuracyjnych równą liczbie osób wsiadających do kajaka.

3. Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca dowód tożsamości (prawo jazdy lub dowód osobisty).

4. Osoba wypożyczająca kajak po spływie wnosi opłatę za wypożyczenie i transport u wydającego sprzęt pływający.

5. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.

6. Osobom będącym pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków nie wypożyczamy i nie dowozimy sprzętu.

7. Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego naszej wypożyczalni wszystkie osoby obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Zakaz pływania kajakiem będąc pod wpływem działania alkoholu / narkotyków.

8. Podczas spływu kajakowego rzekami, korzystając z kajaków naszej wypożyczalni obowiązuje zakaz pływania bez kamizelki asekuracyjnej na sobie. Zakaz zdejmowania kamizelek asekuracyjnych podczas spływu obowiązuje wszystkich uczestników!

9. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą płynąć w kajaku pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo nieletniego uczestnika spływu.

1o. Podczas pływania i korzystania z naszego sprzętu zabrania się: – stania w kajaku,
– kucania w kajaku,
– siadania na burcie, dziobie lub rufie,
– skakania z kajaka do wody,
– korzystania ze sprzętu pływającego z nie założoną na siebie kamizelką asekuracyjną.

11. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający bezwzględnie stosuje się do zaleceń właściciela wypożyczalni lub osoby przez niego upoważnionej oraz regulaminu wypożyczalni.

12. Obowiązuje zakaz wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzeką podczas spływów.

13. Zagubienie, zniszczenie całkowite kajaka – 1500 zł

14. Zagubienie, zniszczenie poduszki – 80 zł

15. Zniszczenie, uszkodzenie kajaka – do 1500 zł  (w zależności od stopnia uszkodzeń)

16. Zniszczenie, zagubienie wiosła lub pagaja: drewno – 100 zł, plastik – 120 zł

17. Zniszczenie, zagubienie kamizelki asekuracyjnej – 100 zł

ZAPEWNIAMY

18. Transport sprzętu do wybranego miejsca wodowania.

19. Odbiór sprzętu po zakończonym spływie.

20. Bezpieczny, bezpłatny parking dla samochodów na czas spływu.

21. W razie potrzeby dowóz żywności i sprzętu oraz całodobowy kontakt. 

NIE ZAPEWNIAMY

22. Wypożyczalnia kajaków „KAJAK-ARKA” nie organizuje spływów kajakowych. Wypożyczalnia udostępnia jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

23. Nie zapewniamy opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR w przypadku spływów organizowanych we własnym zakresie przez uczestników, jedynie sprzęt pływający.

24. Osoba niepełnoletnia tylko pod opieką rodzica lub upoważnionej osoby pełnoletniej umiejącej dobrze pływać (1 osoba niepełnoletnia + 1 osoba dorosła w kajaku)

25. Zorganizowane grupy szkolne / młodzieżowe tylko pod opieką wykwalifikowanych ratowników WOPR.

26. Nie odpowiadamy za złamania, skaleczenie, inne wypadki oraz śmierć.

27. Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione lub skradzione.

28. Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

KORZYSTANIE Z POLA NAMIOTOWEGO

1. Korzystający z pola biwakowego / namiotowego zobowiązują się do zachowania ładu i czystości na jego terenie.

2. Na terenie zakazuje się spożywania środków odurzających.

3. Właściciel gospodarstwa nie odpowiada za rzeczy pozostawione na polu biwakowym t.j. namioty, cenne przedmioty, pojazdy

4. Za wszystkie zniszczenia wyrządzone podczas pobytu na polu biwakowym odpowiada korzystający.

Cisza nocna trwa od godziny 02.00

  

Serdecznie zapraszamy
Anna i Wiesław Gralewicz

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close