WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
„KAJAK-ARKA”
MARCIN GRALEWICZ

REGULAMIN NR 1/2021

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU

   1. Opłata za wypożyczenie sprzętu i transport uiszczana jest przed spływem. W przypadku wypożyczania kajaka stacjonarnie kajak jest pobierany z punktu wydawania kajaków oraz ma zostać zwrócony na to miejsce. Opłata za wypożyczenie kajaka stacjonarne pobierana jest przed spływem, przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia kajaka (3 godziny), powoduje automatyczną zmianę formy wypożyczenia kajaka, na wypożyczenie całodobowe.
   2. W przypadku zmniejszenia liczby kajaków w dniu spływu, bez uprzedniego poinformowania właściciela wypożyczalni, najpóźniej na 24 godziny przed spływem, właściciel wypożyczalni ma prawo żądać płatności za wszystkie zarezerwowane dla zamawiającego kajaki.
   3. Kajak ma posiadać ilość kamizelek asekuracyjnych równą liczbie osób wsiadających do kajaka.
   4. Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca dowód tożsamości (prawo jazdy lub dowód osobisty).
   5. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
   6. Osobom będącym pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków nie wypożyczamy i nie dowozimy sprzętu.
   7. Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego naszej wypożyczalni wszystkie osoby obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. W przypadku stwierdzenia przez wypożyczającego sprzęt, że osoby uczestniczące w spływie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypożyczający sprzęt ma prawo natychmiast przerwać spływ. Zakaz pływania kajakiem będąc pod wpływem działania alkoholu / narkotyków.
   8. W przypadku przerwania spływu przez wypożyczającego, wynikającego z rażącego naruszenia regulaminu, uczestnicy spływu mają obowiązek uiścić opłatę za cały spływ.
   9. Podczas spływu kajakowego rzekami, korzystając z kajaków naszej wypożyczalni obowiązuje zakaz pływania bez kamizelki asekuracyjnej na sobie. Zakaz zdejmowania kamizelek asekuracyjnych podczas spływu obowiązuje wszystkich uczestników!
   10. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą płynąć w kajaku pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo nieletniego uczestnika spływu.
   11. Podczas pływania i korzystania z naszego sprzętu zabrania się:- stania w kajaku,- kucania w kajaku,

    – siadania na burcie, dziobie lub rufie,

    – skakania z kajaka do wody,

    – korzystania ze sprzętu pływającego z nie założoną na siebie kamizelką asekuracyjną.

   12. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający bezwzględnie stosuje się do zaleceń właściciela wypożyczalni lub osoby przez niego upoważnionej oraz regulaminu wypożyczalni.
   13. Obowiązuje zakaz wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzeką podczas spływów.
   14. Zagubienie, zniszczenie całkowite kajaka – 3000 zł
   15. Zagubienie, zniszczenie poduszki – 100 zł
   16. Zniszczenie, uszkodzenie kajaka – do 3000 zł (w zależności od stopnia uszkodzeń oszacowanego przez właściciela wypożyczalni)
   17. Zniszczenie, zagubienie wiosła lub pagaja: plastik – 250 zł
   18. Zniszczenie, zagubienie kamizelki asekuracyjnej – 150 zł
   19. Informujemy, że na żadnym etapie rezerwacji i wypożyczania sprzętu nie gromadzimy Państwa danych osobowych na serwerze, w chmurze czy jakikolwiek inny elektroniczny sposób. Państwa dane zapisywane są wyłącznie na papierowych blankietach (umowach najmu), które po zwrocie sprzętu są niszczone. Państwa danych osobowych nigdy nie udostępniamy ani nie wykorzystujemy do celów innych niż wyżej wymienione.ZAPEWNIAMY
   20. Transport sprzętu do wybranego miejsca wodowania.
   21. Odbiór sprzętu po zakończonym spływie.
   22. Bezpieczny, bezpłatny parking dla samochodów na czas spływu.
   23. W razie potrzeby dowóz żywności i sprzętu oraz całodobowy kontakt

NIE ZAPEWNIAMY

   1. Wypożyczalnia kajaków „KAJAK-ARKA” nie organizuje spływów kajakowych. Wypożyczalnia udostępnia jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
   2. Nie zapewniamy opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR w przypadku spływów organizowanych we własnym zakresie przez uczestników, jedynie sprzęt pływający.
   3. Osoba niepełnoletnia tylko pod opieką rodzica lub upoważnionej osoby pełnoletniej umiejącej dobrze pływać (1 osoba niepełnoletnia + 1 osoba dorosła w kajaku)
   4. Zorganizowane grupy szkolne / młodzieżowe tylko pod opieką wykwalifikowanych ratowników WOPR.
   5. Nie odpowiadamy za złamania, skaleczenie, inne wypadki oraz śmierć.
   6. Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione lub skradzione.
   7. Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLA BIWAKOWEGO/NAMIOTOWEGO

   • Korzystający z pola biwakowego / namiotowego zobowiązują się do zachowania ładu i czystości na jego terenie
   • Rezerwacja pobytu na polu biwakowym/namiotowym w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu oraz aktualnie obowiązującego cennika
   • Do przebywania na polu biwakowym/namiotowym uprawnione są tylko osoby które uiściły opłatę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
   • Na terenie pola biwakowego/namiotowego zakazuje się spożywania środków odurzających oraz alkoholu
   • Wjazd na pole biwakowe/namiotowe tylko po wcześniejszym zezwoleniu ze strony właściciela.
   • Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione na polu biwakowym/namiotowym t.j. namioty, cenne przedmioty, pojazdy
   • Właściciel pola namiotowego/biwakowego nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub mienia powstałe na terenie pola namiotowego/biwakowego
   • Za wszystkie zniszczenia wyrządzone podczas pobytu na polu biwakowym/namiotowym odpowiada korzystający.
   • Zabrania się rozpalania ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych, dotyczy to również grilla jednorazowego.
   • Zabrania się korzystania ze środków pirotechnicznych t.j. fajerwerki, petardy, itp.
   • Pobyt „gościa dziennego” na polu biwakowym/namiotowym trwa do godziny 19.00, po godzinie 19.00 na polu biwakowym/namiotowym pozostają jedynie osoby korzystające z pola biwakowego/namiotowego całodobowo.
   • Dzieci powyżej 3 roku życia są traktowane jako osoby dorosłe.
   • Pobyt ze zwierzętami na polu biwakowym/namiotowym tylko po wcześniejszej zgodzie właściciela pola biwakowego/namiotowego. W przypadku psa musi on posiadać kaganiec oraz być prowadzony na smyczy.
   • Za zachowanie zwierzęcia oraz ewentualne wyrządzone przez niego szkody odpowiada właściciel zwierzęcia.
   • Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00.
   • Każda osoba przebywająca na polu biwakowym/namiotowym jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania zapisów powyższego regulaminu właściciel ma prawo wydalić takowe osoby z terenu pola biwakowego/namiotowego, bez zwrotu należności za pobyt.

    Serdecznie zapraszam

    Marcin Gralewicz

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close